Thông tin Tài khoản:

Tài khoản công ty: Công Ty Cổ Phần EcoAds Việt Nam

Số Tài Khoản: 66691888

Ngân hàng: ACB chi nhánh Đông Đô.

Lưu ý: chuyển khoản hợp đồng trên 20 triệu.

Tài khoản cá nhân: Lâm Đức Hiếu

Số Tài Khoản 1: 0011004074554

Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Hà Nội.

Số Tài Khoản 2: 19031342918887

Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Hà Tây.